۱ خرداد ۱۴۰۱

تصاویر

مطالب مربوط به بازی

یک داستان بقای چند نفره سخت با تمرکز بر بازی رقابتی و کنترل نقشه استراتژیک است که برای گیمرهای حرفه ای ساخته شده است و قصد مجازات کند.
تاریخ انتشار:
۱۰ دسامبر ۲۰۱۹
توسعه دهنده:
ناشر:
lightbox