۱ خرداد ۱۴۰۱

تصاویر

مطالب مربوط به بازی

به عنوان تنها بازمانده از سقوط یک جت مسافربری، زندگی خود را در جنگلی مرموز شروع می کنید. برای زنده ماندن در برابر جامعه ای از جهش یافته های آدمخوار می جنگید. در این بازی کاوش کنید و زنده بمانید.
تاریخ انتشار:
۳۰ آپریل ۲۰۱۸
توسعه دهنده:
lightbox